Meddelandearkiv: 2010

Istjänsten inledde isvintern: havsvattnet lite kallare än i medeltal

26.10.2010 10:16

Meteorologiska institutets Istjänst har inlett vintersäsongen med att publicera de första ytvattentemperaturkartorna.

Foto: Jouni Vainio

Foto: Jouni Vainio

 

Istjänstens huvudsakliga uppgift är att följa upp isläget med tanke på vintersjöfarten. Istjänstens årliga verksamhet börjar i mitten av oktober, då ytvattentemperaturkartorna till en början utges på måndagar och torsdagar. Då isarna på de finska farvattnen förorsakar problem för sjöfarten, utges iskartorna dagligen. Den huvudsakliga uppgiften för Istjänsten är att under vintern informera om det dagliga isläget men också hur det ändrats från föregående dag. De sista israpporterna publiceras vanligen i slutet av maj.

För tillfället varierar havsvattentemperaturerna på de finska sjödistrikten mellan norra Bottenvikens tre grader och dryga elva grader på egentliga Östersjön. Jämfört med statistiska långtidsmedelvärden är vattentemperaturen på Bottniska viken en halv till två grader lägre än vanligt. På Finska viken och på Norra egentliga Östersjön är vattnet bara lite kallare än i genomsnitt.

”I det här skedet av hösten är det på basis av vattentemperaturen omöjligt att säga hurudan isvintern blir. Till exempel förra hösten var havsvattnet i detta skede en till två grader varmare än nu”, säger isexpert Jouni Vainio.

Mer information:

Isexpert Patrick Eriksson, tel. 0505350712