Meddelandearkiv: 2019

Det meteorologiska samarbetet vid Arktiska rådet utvecklades under Finlands ordförandeperiod

4.6.2019 8:20

Finlands ordförandeskap vid Arktiska rådet tog slut i maj. För det prioriterade meteorologiska samarbetet som koordinerades av Meteorologiska institutet avslutades perioden med en dialog med arktiska regionens meteorologiska institut, norra regionens lokalbefolkning och urbefolkning.

Bild: Tero Pajukallio

Bild: Tero Pajukallio

Finlands tvååriga ordförandeskap vid Arktiska rådet tog slut i maj under ett möte med utrikesministrar som arrangerades i Rovaniemi. Ordförandeskapet kommer skötas av Island de följande två åren.

Utvecklingen av det meteorologiska samarbetet har varit en av fyra huvudpunkter under Finlands ordförandeperiod. Projektchef Johanna Ekman vid Meteorologiska institutet är nöjd med periodens resultat.

"De meteorologiska instituten från alla åtta medlemsländer i Arktiska rådet samarbetade heltäckande, från sakkunniga till generaldirektörer. Det här möjliggjorde att meteorologi-prioriteten genomfördes med goda resultat", summerar Ekman.

Klimatförändringen sker snabbare i det arktiska området än någon annanstans på jordklotet. En säker och hållbar verksamhet i en arktisk miljö i förändring kräver ett nära gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Förbättrad information om förhållanden och exaktare väderprognoser samt förståelse för konsekvenserna av klimatförändringen ökar säkerheten för invånarna inom regionen och förbättrar verksamhetsmöjligheterna för företag och myndigheter.

Under Finlands ordförandeperiod diskuterades bland annat förbättring av observationsverksamheten inom den arktiska regionen. Dessutom var avsikten att utveckla ännu exaktare klimatförändringsmodeller, som förbättrar förståelsen för klimatförändringens konsekvenser vid jordklotets nordligaste regioner.

Meteorologiska världsorganisationen WMO blev Arktiska rådets observatörmedlem år 2017, med andra ord i början av Finlands ordförandeperiod. Enligt Ekman fick observatörmedlemskapet konkret innehåll och mål tack vare tiden under Finlands ordförandeskap.

"Vi har fört betydande klimat-, atmosfär-, havs- och övervakningskunskap till Arktiska rådets arbetsgrupper", betonar Ekman. Hon tror att Island kommer fortsätta det goda påbörjade samarbetet och för meteorologiskt och havsvetenskapligt kunnande till Arktiska rådets arbetsgrupper.

Dialog med områdets invånare

Som avslutning på ordförandeperioden och som Arktiska rådets delevenemang ordnade Meteorologiska institutet ett ministermöte i Rovaniemi, där man samlade ihop de meteorologiska instituten från medlemsländerna vid Arktiska rådet samt omfattande uppsättning representanter för urbefolkning, lokalbefolkning och kulturarv. Vid evenemanget hade producenterna av tjänsterna, det vill säga de meteorologiska instituten, möjlighet att höra information gällande klimatförändringen, väder, is, snö och hav inom arktiska områden som innehas av invånarna som bor där. Som kontrast erbjöds det meteorologiska samfundet en möjlighet att berätta hurdan kunskap de redan erbjuder och vad de har beredskap att utveckla. 

"En av vår periods viktigaste följder var att vi började föra dialog med invånarna från de arktiska regionerna ‒ både urbefolkningen och lokalbefolkningen. Vårt mål är att skapa nya och utveckla redan existerande tjänster som möter behoven för invånare från de arktiska regionerna i ett klimat som förändras", betonar Johanna Ekman.

I Rovaniemi anordnades dessutom Pan-Arctic Regional Climate Forum (PARCOF)-mötet, där aktörer såsom räddningsverk, samhällsplanerare, turism och havstrafik inom arktiska regionen presenterade sina behov och förhoppningar för sin egen verksamhet samt behoven av kritisk klimatvetenskap för beslutsfattande. Vid slutet av workshoppen publicerade Meteorologiska världsorganisationen WMO en långtidsprognos för klimatet i den arktiska regionen samt en återblick med en del av årets första observerade klimatvariabler.

I samband med förra årets arktiska toppmöte som anordnades av Meteorologiska institutet publicerades ett uttalande som sammanställts av en internationell forskargrupp (länk på finska), i vilket man går in på djupet om den arktiska regionens klimatförändring, miljö och atmosfäriska observationer samt regionens meteorologiska utmaningar. Enligt forskning påverkar klimatförändringen vid arktiska regioner redan oss alla.

Bild: Jouni Porsanger / Utrikesministeriet

Text: Heli Sariola

Artikeln var först publicerad i Meteorologiska institutets tidning Atmos på finska.

Ytterligare information:

Connecting meteorology with traditional knowledge and local knowledge -evenemanget i Rovaniemi (på finska)

Meteorologins ställning i det arktiskta samarbetet stärks i Levi (på finska)

Arktiska rådets ordförandeperiod på Meteorologiska institutets webbplats (på finska)