Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Isbrytarna

ISRAPPORT 22.01.2019

Nyisbildningen fortsätter.

På norra Bottenviken finns 20-40 cm tjock fastis i den inre skärgården. Utanför fastisen finns 20-30 cm tjock sammanfrusen drivis, ställvis med vallar, ungefär till Kemi 3. Längre ut, ungefär till linjen Farstugrunden - Ulkokalla, 5-15 cm tjock jämn is, 20-40 cm tjock mycket tät drivis och nyis. Sydväst om Merikallat finns stora svårforcerade flak med sammanfrusen issörja.

På södra Bottenviken 10-25 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 5-20 cm tjock tät och mycket tät drivis, nyis och nyisbildning.

I Kvarken ny is. I Vasa skärgård 10-25 cm tjock fastis till Storhästen. Vidare till Ensten 5-20 cm tjock mycket tät drivis. Längre ut ny is och isbildning.

På Bottenhavet 5-20 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastis nyis och isbildning.

På Skärgårdshavet finns tunn fastis och nyis i den inre skärgården.

På Finska viken 5-15cm tjock fastis i skärgården. Längre ut nyis och isbildning ungefär till linjen Jussarö-Söderskär-Hogland.

Isbrytarna: Otso, Kontio och Polaris assisterar på Bottenviken.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 2000 ton.
Brahestad, IB över 2000 ton.
Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IC över 2000 ton.
Vasa och Kaskö, II över 2000 ton.
Lovisa, Mussalö, Kotka och Fredrikshamn, II över 2000 ton.

Ändringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 26 januari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Kalajoki, IB över 2000 ton.
Kristinestad, Dalsbruk, Förby, Koverhar, Ingå, Kantvik och Lappvik, II över 2000 ton.
Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, IC över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information