Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Föregående iskarta

ISRAPPORT 18.03.2019

På Bottenviken, längs finska kusten, löper en råk.

På norra Bottenviken finns 45-65 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen, söderut från Kemi 1, finns en 5-10 nautiska mil bred råk, ställvis täckt med ny is och större drivande flak. Längre ut först till sydväst om Bothnia bojen 10-20 cm tjock mycket tät drivis och sedan 20-50 cm tjock mycket tät drivis, ställvis med svårforcerade vallar. Det finns råkar och bristningar i isfältet.

På södra Bottenviken 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns en 3-8 nautiska mil bred råk. Längre ut först 20-40 cm tjocka stora flak med vallar, sedan 10-30 cm tjock mycket tät drivis. Det finns bristningar i isfältet.

I Kvarken finns tunn is och 10-30 cm tjock tät drivis. I Vasa skärgård 25-40 cm tjock fastis till 3 nautiska mil väster om Ensten. Längre ut 10-30 cm tjock mycket spridd drivis.

På Bottenhavet 10-30 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns en 5-15 nautiska mil bred zon med 10-30 cm tjock mycket spridd drivis.

På Skärgårdshavet finns 10-25 cm tjock fastis och tunn jämn is i den inre skärgården. Längs farlederna är det öppet vatten.

På västra Finska viken 10-20 cm tjock fastis i den inre skärgården.

På östra Finska viken 20-35 cm tjock fastis i den inre skärgården. Längs farlederna och i den yttre skärgården är det öppet vatten.

Isbrytarna: Otso, Kontio, Polaris, Urho och Sisu assisterar på Bottenviken. Thetis och Zeus assisterar i Kvarken.

Lindringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med idag fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Kaskö, II över 2000 ton.
Koverhar, Lappvik, Ingå, Helsingfors, Sköldvik, Lovisa, Mussalö, Kotka, restriktionerna upphävs.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, IC över 2000 ton.
Kaskö, II över 2000 ton.
Kristinestad, Björneborg, Raumo, Nystad, Dalsbruk, Förby, Kantvik, och Fredrikshamn, II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information