Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Isbrytarna

ISRAPPORT 18.01.2019

Nyisbildningen på Bottenviken fortsätter. Isen driver söderut.

På norra Bottenviken finns 20-40 cm tjock fastis i den inre skärgården. Utanför fastisen finns 20-30 cm tjock sammanfrusen drivis, ställvis med vallar, ungefär till Kemi 3, Oulu 3 och utanför Brahestad. Längre ut, ungefär till linjen Malören - Ulkokalla, 5-15 cm tjock jämn is, 20-40 cm tjock mycket tät drivis och nyis. Ytterom Holma finns stora svårforcerade flak med sammanfrusen issörja.

På södra Bottenviken 5-20 cm tjock fastis, nyis och nyisbildning i skärgården. Vid iskanten finns ställvis issörja.

I Kvarken, i Vasa skärgård, 10-25 cm tjock fastis till Storhästen. Vidare till Ensten 5-20 cm tjock mycket tät drivis. Längre ut ny is och isbildning.

På Bottenhavet och på Finska viken tunn is, nyis och isbildning i skärgården.

Isbrytarna: Otso, Kontio och Polaris assisterar på Bottenviken.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IB över 2000 ton.
Brahestad, IB över 2000 ton eller II över 3000 ton.
Kalajoki, Karleby, Jakobstad, Vasa och Kaskö, II över 2000 ton.
Lovisa, Mussalö, Kotka och Fredrikshamn, II över 2000 ton.

Ändringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 19 januari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 2000 ton.
Brahestad, IB över 2000 ton.
Kalajoki, Karleby och Jakobstad, I över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information