Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Föregående iskarta

ISRAPPORT 21.02.2019

På norra Bottenviken har öppnats en råk med nyis.

På norra Bottenviken finns 40-55 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen löper en råk från Nukkujanmatala västerut och söder om Kemi I. Råken är täckt av nyis. Längre ut 15-40 cm tjock mycket tät drivis ungefär till linjen Malören - Ulkokalla. Det finns vallar i isfältet. Längre ut 20-40 cm tjock, ställvis hopskjuten mycket tät drivis. Iskanten går cirka 23 nautiska mil väst om Bothnia bojen och cirka 15 nautiska mil väst om Ulkokalla.

På södra Bottenviken 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 10-30 cm tjock mycket tät drivis. Det finns en svårforcerad stampvall vid iskanten.

I Kvarken tunn tät drivis med tjocka flak. I Vasa skärgård 20-35 cm tjock fastis till Ensten, sedan 10-25 cm tjock mycket tät hopskjuten drivis till Vasa fyr.

På Bottenhavet 20-30 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastiskanten 2-7 nautiska mil brett område med issörja och nyis.

På Skärgårdshavet finns 10-25 cm tjock fastis och tunn jämn is i den inre skärgården. Längs de större farlederna är det mycket spridd drivis eller öppet vatten.

På västra Finska viken 10-30 cm tjock fastis och tunn jämn is i skärgården.

På östra Finska viken 15-35 cm tjock fastis i den inre skärgården. Längre ut ställvis drivande flak.

Isbrytarna: Otso, Kontio, Polaris och Sisu assisterar på Bottenviken. Zeus assisterar på östra Finska viken. Urho is på väg till Bottenviken.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, Kaskö och Nystad, IC över 2000 ton.
Kristinestad, Björneborg, Raumo, Dalsbruk, Förby, Koverhar, Lappvik, Ingå, Kantvik, Helsingfors och Sköldvik, II över 2000 ton.
Lovisa, Mussalö, Kotka och Fredrikshamn, IC över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information