Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Föregående iskarta

ISRAPPORT 19.04.2019

Isarna driver sakta österut.

På norra Bottenviken 45-80 cm tjock fastis i skärgården ungefär till Kemi 3 och Oulu 3. Till Oulun portti finns 25-80 cm tjock sammanfrusen drivis med vallar. Längre ut, ungefär till linjen Simpgrund - Nahkiainen, är det öppet vatten. Längre söderut 10-50 cm tjock tät och mycket tät drivis med vallar.

På södra Bottenviken 20-45 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 10-50 cm tjock tät och mycket tät drivis med vallar. Från cirka 20 nautiska mil väst om Kallan mot Kvarken finns mycket spridd drivis. Från Nordvalen söderut är det öppet vatten.

I Kvarken, i Vasa skärgård 20-40 cm tjock ruttnande fastis till väster om Storhästen. Det finns områden med öppet vatten i isfältet. Längre ut är det öppet vatten.

På Bottenhavet, på Skärgårdshavet och på Finska viken ställvis rutten is i den inre skärgården.

Isbrytarna: Polaris, Otso och Kontio assisterar på Bottenviken.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information