Intelligent trafik

Med begreppet intelligent trafik avses ett försök att få trafiken mer lättflytande eller säker med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Meteorologiska institutet är med i det internationella WiSafeCar-projektet, där man utvecklar en plattform för nätverksservice mellan bilar med tjänster i anslutning till exempelvis väder och säkerhet.

I systemet kan bilar trådlöst kommunicera med hjälp av stödstationer, som befinner sig längs vägen, och utbyta information både med varandra och  med centralenheten.

Det utbyte av information mellan fordon, som på detta sätt fås till stånd, möjliggör att man kan erbjuda fordonen tjänster som uppdateras i realtid. Tjänster som kan komma ifråga är till exempel

  • lokalt trafikväder

  • väder för en viss rutt

  • varning för halka och olyckor 

Foto: Olli Autonen