Förhandsvarningar

Normala 24 timmars varningar kompletteras av förhandsvarningar, vars syfte är att i ett ännu tidigare skede kunna underrätta, det vill säga varsko om väderfenomen som kan förorsaka fara eller skada. I regel skall förhandsvarningarna utfärdas tre dagar innan, dock undantaget varningar för hetta och köld som kan utfärdas till och med fem dagar innan samt varningar för åskbyar två dagar innan.

Förhandsvarningarna varnar för samma fenomen med i princip samma varningsklasser som varningarna för det närmaste dygnet. Den enda skillnaden är att man för förhandsvarningar inte använder alla varningsklasser. Vissa av de lägsta varningsklasserna har lämnats bort på grund av dess frekventa karaktär (minskar effekten hos varningarna). De högsta varningsklasserna är främst avsedda för fenomen som förorsakar stor och mer omedelbar fara.

Förhandsvarningarna är dessutom annorlunda formulerade än de vanliga varningarna. I texterna används förekomstsannolikhet, som anger sannolikheten att ifrågavarande fenomen inträffar inom varningsområdet på en slumpmässigt vald yta på 100 x 100 km under den tid som varningen är i kraft.

Nedanstående tabell listar fenomen som varningen riktas emot, de olika varningsklasserna, sannolikhetsgränser med mera. I havsvattenståndet är regionala nivåer.

VarningVarningens maximilängdSannolikheterVarningsnivå 1 gulVarningsnivå 2 orangeVarningsnivå 3 röd
Värmebölja5 dygn30 och 70 %27 °C30 °C 
Köld5 dygn30 och 70 %-20/-25/-30 °C-30/-35/-40 °C 
Åskbyar2 dygn20 och 40 %15 m/s25 m/s30 m/s
Nederbörd3 dygn30 och 70 %50 mm/dygn70 mm/dygn 
Vindvarning till havs3 dygn30 och 70 %14 m/s (maj-oktober)21 m/s33 m/s
Vindvarning till lands3 dygn30 och 70 %20 m/s25 m/s30 m/s
Havsvattenstånd3 dygn30 och 70 %RegionalRegionalRegional
Våghöjd3 dygn30 och 70 %2,5 m (maj-oktober)4 m7 m
Trafikvädret3 dygn30 och 70 % Mycket dåligt 

Se varningar på varningssida.

Foto Marita Waenerberg, Itä-Savo
Foto Marita Waenerberg, Itä-Savo.