Förhandlingsdelegationen

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation har bl.a. till uppgift att allmänt utvärdera MI:s forsknings- och utvecklingsverksamhet samt att stödja institutets strategiska planering.

Foto: Nina Kukkurainen
 

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation

Ordförande:

 • professor Mari Walls, rektor, Tammerfors universitet

Vice ordförande:

 • regeringsråd Miikka Rainiala, kommunikationsministeriet*

Övriga medlemmar:

 • kansler Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet
 • verkställande direktör Raine Luojus, Air Navigation Services Finland Oy
 • forskningsdirektör Tanja Suni, miljöministeriet*
 • direktör Jarno Ilme, Transport- och kommunikationsverket Traficom*
 • verkställande direktör Tero Kiviniemi, Destia*
 • direktör Jouko Jokinen, Rundradio Ab
 • understatssekreterare Petri Peltonen, arbets- och näringsministeriet
 • brigadgeneral Pasi Välimäki, Huvudstaben, Försvarsmakten**
 • generaldirektör Juhani Damski, Meteorologiska institutet
 • kontaktchef Kari Österberg, Meteorologiska institutet (personalrepresentant)
 • Ledningsgruppens sekreterare Joanna Saarinen (förhandlingsdelagationens sekreterare)

*fom 15.3.2019

**fom 19.8.2019

22.8.2019