Förhandlingsdelegationen

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation har bl.a. till uppgift att allmänt utvärdera MI:s forsknings- och utvecklingsverksamhet samt att stödja institutets strategiska planering.

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation

Ordförande:

 • professor Mari Walls, (1.1.2019: rektor, Tammerfors universitet)

Vice ordförande:

 • regeringsråd Sanna Ruuskanen, kommunikationsministeriet

Övriga medlemmar:

 • kansler Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet
 • verkställande direktör Raine Luojus, Air Navigation Services Finland Oy
 • forskningsdirektör Laura Höijer, miljöministeriet
 • generaldirektör Mia Nykopp,Trafiksäkerhetsverket
 • direktör Jouko Jokinen, Rundradio Ab
 • understatssekreterare Petri Peltonen, arbets- och näringsministeriet
 • brigadgeneral Harri Ohra-aho, Huvudstaben, Försvarsmakten
 • generaldirektör Juhani Damski, Meteorologiska institutet
 • kontaktchef Kari Österberg, Meteorologiska institutet (personalrepresentant)
 • Ledningsgruppens sekreterare Joanna Saarinen (förhandlingsdelagationens sekreterare)

 

6.9.2018