Förhandlingsdelegationen

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation har bl.a. till uppgift att allmänt utvärdera MI:s forsknings- och utvecklingsverksamhet samt att stödja institutets strategiska planering.

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation 15.1.2021 - 14.1.2024

Ordförande:

 • professor Mari Walls, rektor, Tammerfors universitet

Vice ordförande:

 • regeringsråd Miikka Rainiala, kommunikationsministeriet*

Övriga medlemmar:

 • generaldirektör Johanna Buchert, Naturresursinstitutet

 • kansler Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet

 • direktör Jarno Ilme, Transport- och kommunikationsverket Traficom

 • direktör Jouko Jokinen, Rundradio Ab

 • personalrepresentant Satu Kekki, Meteorologiska institutet

 • verkställande direktör Tero Kiviniemi, Destia

 • verkställande direktör Raine Luojus, Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab

 • generalmajor Kari Nisula, Huvudstaben, Försvarsmakten

 • forskningsdirektör Tanja Suni, miljöministeriet

 • ledande expert Jenni Tapio, arbets- och näringsministeriet

 • generaldirektör Jussi Kaurola, Meteorologiska institutet

 • förhandlingsdelegationanens sekreterare Joanna Saarinen, Meteorologiska institutet