Crowdsourcing-försök i Väderapplikationen

Meteorologiska institutets Väderapplikation har en funktion för användarens egna väderobservationer under sektionen 'Egna observationer'. Användningen kräver inte registrering. Från och med sommaren 2019 kan Beta-versionens (v. 2.3.0 beta 1) användare ladda upp bilder genom tjänsten. Applikationen finns tillgänglig för mobilutrustning med operativsystemen Android och iOS.

Vi samlar observationer om följande väderfenomen och skador som är orsakade av dessa:

 • Regnar det eller inte? – Regnar det där du är? (På vintern även snö, snöblandat regn och underkylt regn utöver regn)

 • Åskobservation – Såg du en blixt eller hörde du buller? 

 • Översvämning – Har ösregnet stängt vägar eller är källaren fylld med vatten?  

 • Vindskador – Fällde ovädret träd?

 • Hagel – Hur stora var haglen?

 • Tromber – Var tromben över land eller hav/sjö?

 • Dimma – Försvårar dimman båtlivet?

 • Ytvattentemperatur – Vart är de bästa simvädret?

 • Fotgängarväder – Är det halt på trottoaren?

 • Trafikstörning orsakad av vädret – Försvårar väderomständigheterna körandet? 

 • Istjocklek – Vad är istjockleken på havs-/sjöområdet?

 • Snödjup – Hur djup är snön där du är?

 • Molnighet – Är himlen molnigt, halvklart eller klart?

Vid varje väderfenomen kan användaren fylla i tilläggsinformation angående fenomenet i de öppna textrutorna. Man kan även bifoga bilder till observationen, samt dela dem till sociala medier. Det lönar sig att markera de delade bilderna med hashtagen #egnaobservationer. Bilder skickas inte automatiskt till Meteorologiska institutet, utan de sparas i applikationen på användarens mobilenhet. Nytt från och med sommaren 2019: De Beta-användare (v. 2.3.0 beta 1) som har loggat in med sitt telefonnummer kan ladda upp bilder som delas med alla användare i applikationen. Inloggningsfunktionen hittas under Inställningar-menyn. För varje observation sparas även den tidpunkt och plats som användaren uppgivit samt platsen där observationen skickades in. Med hjälp av Väderapplikationen kan alla användare åskåda observationerna från den senaste veckan på en karta.

Pilotprojektet har avslutats – verksamheten fortsätter som en del av Väderapplikationen

Pilotprojektet avslutades 31.10.2018. Under pilotprojektets gång från 10.7.2017 till 31.10.2018 skickade över 15 000 användare in ca 50 000 observationer. Med försöket ville vi samla in upplevelser och respons från användarna, och utreda ifall det skulle vara populärt att skicka in sina egna observationer och om de tekniska lösningarna var fungerande. Responsen har varit positiv och vi har beslutat att funktionen ska fortsättningsvis vara tillgänglig. Därmed fortsätter funktionen Egna observationer vara i bruk som en del av Väderapplikationen.

Nya funktioner har planerats med stöd av respons från pilotprojektet. Från och med sommaren 2019 har man kunnat skicka bilder åt Meteorologiska institutet för att delas med övriga användare. För att kunna skicka bilder krävs det inloggning med telefonnummer i Väderapplikationen. Observationerna skickas fortsättningsvis in anonymt, och telefonnumret delas inte med andra. Den enhetsspecifika taggen används som tidigare. Funktionen är tillsvidare enbart tillgänglig i Beta-versionen (v. 2.3.0 beta 1 och framåt). Man kan bli Beta-användare med androidmobil genom Google Play. iOS-användare måste ladda ner TestFlight för att kunna ladda ner Beta-versionen.

Kräver inte registrering

Man behöver inte registrera sig för att använda funktionen. Observationerna samlas in anonymt, genom en slumpmässig tagg som tilldelas varje mobilenhet.

Observera, att man avstår från alla rättigheter som är relaterade till observationen då man skickar in den. Detta görs i enlighet med CC0 universell 1.0 (CC0 1.0) Public domain-dedikationen. Bekanta dig närmare med CC0 1.0-licensen här. Se även Egna observationer-funktionens integritetspolicy (på finska).

Vanliga frågor och svar om Egna observationer

Med vilka mobilapparater fungerar Egna observationer och hur kan man ladda ner den?

Funktionen Egna observationer är en del av Meteorologiska institutets Väderapplikation. Den fungerar i Android-apparater med Androidversionen 5.0 eller nyare. För Apples apparater är minimikravet iOS 9.

Ladda ner Väderapplikationens Android-version från tjänsten Google Play

Ladda ner Väderapplikationens iOS-version från AppStore

Hur hittar man Egna observationer-funktionen i Väderapplikationen?

Man kan komma till funktionen Egna observationer på två sätt. Antingen genom att trycka på kikare-ikonen i övre hörnet till höger på Väderapplikationens framsida eller genom applikationens huvudmeny till vänster på framsidan.

Varför har man valt just dessa väderfenomen? Kan man lägga till information om övriga observationer? 

Väderfenomenen har valts enligt behovet hos Meteorologiska institutets vädercentral och forskare. Medborgarnas observationer fungerar som stöd då man skapar varningar med kort varsel och effektbaserade prognoser. Undantaget till dessa är regnobservationerna. Regnobservationerna valdes med som väderfenomen så att Crowdsourcing-funktionens potential kunde bättre mätas, i och med att de andra fenomenen kan vara ganska sällsynta och ge fel bild av behovet för en dylik mobilfunktion. På detta sätt får vi fler erfarenheter om hur applikationen fungerar vid rapporteringen av väderfenomen. Regnobservationerna blir ändå inte oanvända, utan används till att kalibrera väderradar vid till exempel vindfel.

Ytterligare väderfenomen läggs till möjligtvis vid ett senare skede.

Ifall man vill rapportera andra väderfenomen, kan man läsa mera om medborgarobservationer i Finland på nätsidan www.kansalaishavainnot.fi.

​**Vilken information av användaren samlas in i samband med en observation? Vilken information visas åt övriga användare? **

I samband med observationen samlar funktionen Egna observationer den information som nämns i integritetspolicyn (förnyad i juni 2019), det vill säga den enhetsspecifika taggen (slumpmässigt skapad), informationen om plats och tid samt svaret till flervalsfrågan om väderfenomenet och den frivilliga textlådan där man kan beskriva fenomenet närmare. 

Andra användare ser endast väderfenomenet som observerats och svaren till flervalsfrågan samt plats och tid. Texten i textlådan med tilläggsinformation syns inte åt andra. Till övriga användare syns observationerna enbart från den senaste veckan.  

Kan jag ladda upp en bild eller ett videoklipp i samband med en observation?

Funktionen där man kan bifoga bilder lades till under sommaren år 2018. Bilder kan bifogas genom att man själv tagit bilden med mobilen eller genom att ladda upp den från mobilens bildgalleri. Bilderna skickas inte till Meteorologiska institutet, men man kan till exempel dela dem genom sociala medier. Vi följer upp de delade bilderna i de sociala medierna med hashtagen #egnaobservationer.

Från och med sommaren 2019 har man kunnat ladda upp bilder genom applikationen åt Meteorologiska institutet för att kunna delas med övriga användare. För att kunna ladda upp bilder krävs det inloggning med ett telefonnummer i Väderapplikationen (finns under rubriken "inställningar"). Man kan ändå se andra användares bilder utan att vara inloggad. Denna funktion är enbart i bruk i applikationens Beta-version

Videofiler kan inte bifogas till de Egna observationerna.

Kan jag lägga till flera observationer samtidigt? T.ex. en regn- och åskobservation. 

Varje väderfenomen måste rapporteras skilt för sig. Uppladdningen av enskilda observationer är noggrant planerad, för att göra funktionen så smidig som möjligt. Man kan uppge tilläggsinformation om väderobservationen i den öppna textrutan.

Vad gör man med dessa observationer?

Medborgarnas observationer uppföljs av Meteorologiska institutets väderjour, och de fungerar som stöd i utformandet av varningar med kort varsel och i utvecklandet av effektbaserade prognoser.  

De som använder funktionen Egna observationer kan också se de övriga användarnas observationer samt vilken effekt dessa väderfenomen har haft på dem eller andra. Med hjälp av den insamlade informationen kan man själv förbereda sig det varierande vädret. Observationerna kan publiceras för Meteorologiska institutets interna eller allmänna bruk, och de kan även kombineras med annan data. 

Man kan också meddela om lavin-, tromb- och hagelobservationer genom Meteorologiska institutets hemsida (på finska). Observationsblanketterna för dessa hittas på feedbacksidan.

Att lägga upp en observation kräver inte registrering, men ändå måste man godkänna CC0 1.0-licensens villkor. Varför?

Mycket av informationen som samlas in genom observationerna är upphovsrättsskyddat och därmed har observatören (användaren) äganderätt till materialet (gäller bland annat platsinformation, texter och möjligtvis bilder i framtiden). Sådan information kan inte bara kopieras, användas och samlas in utan att man kommit överens om materialets äganderätt med observatören.

Det skulle vara dyrt att komma överens om rättigheterna för det privata materialet enskilt med varje observatör. Creative Commons Zero, det vill säga "CC0 1.0 public domain", är en underrättelse där personen som utfört observationen har dedikerat allt relaterat material till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till materialet (den sparade informationen från en observation) enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter. 

Man kan läsa mera om detta både på Creative Commons- nätverkets och ENVIBASE-projektets hemsida

Vad är den enhetsspecifika taggen som applikationen använder? Hur skapas den?

Den enhetsspecifika taggen skapas helt slumpmässigt i samband med den första observationen. Taggen syns efter den första inskickade observationen under menyn "information".  Mobilapplikationens systemversion syns även på bottnen av denna vy tillsammans med taggen. Användarens identitet eller en enskild mobilenhet kan inte urskiljas från informationen, om användaren inte har själv angett dem i samband med en observation.

Kan man radera observationer?

Varje observation måste raderas skilt. Detta kan man göra genom att öppna enskilda observationer från funktionens framsida och trycka på "radera"-knappen i högra övre hörnet.

Applikationen meddelar, att funktionen Egna observationer är ur bruk. Vad beror detta på?

Det har uppkommit tekniska problem med Egna observationer- funktionen, vilket har lett till att man måste ta den ur bruk. Funktionen tas åter i bruk efter att förbättringar till den har gjorts. Övriga delar av mobilapplikationen fungerar trots att denna funktion är ur bruk.