Klimatguiden.fi - mångformig information om klimatförändringen i en portal från och med september 2011

Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral (SYKE) och Aalto-universitet/Tekniska högskolan/Centrum för urbana och regionala studier (TKK/YTK) producerad tillsammans en portal för information om klimatförändringen, Klimatguiden.fi. Portalen tillför beslutsfattare inom kommun- och regionalförvaltningen nya praktiska arbetsredskap. Samtidigt försöker man sammanställa utspridd kunskap om klimatförändringen i enhetlig form. Genom portalen kan man se inverkan lokalt. Portalen har förverkligad under EU:s treåriga Life-projekt (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP) koordinerat av Meteorologiska institutet. Detta projekt har ändat. Webbplatsen underhålls och utvecklas fortlöpande. Verksamheten stöds av miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Sitra.

In EnglishSuomeksi

Projektets resultaten:

  • oktober 2011: Klimatguiden.fi publicerad på finska (Ilmasto-opas..fi)
  • september 2011  - januari 2011: regionala och tematiska verkstäderna för aktörer på kommunal nivå
  • januari 2012: projektet har ändat
  • april 2012: CCCRP-projektets slutrapport har skickats

 

Kommande i Klimatguiden.fi:

  • juni 2012: Portalen publiceras på engelska (Climateguide.fi) och på svenska (Klimatguiden.fi)

  • juni 2012: Lösningar-redskap inom "För kommunerna och kommuninvånarna"

Ett lättanvändbart arbetsredskap

Klimatförändringens inverkan lokalt är utgångspunkten för Klimatguiden.fi portal. Målet var att bygga ett för lekmän gjort, lättanvänt web-redskap för att hjälpa kommuner och regioner att uppnå målsättningarna för hållbar utveckling. Portalen ger information om klimatförändringen och dess inverkan på en given ort. Portalen ökar den allmänna medvetenheten om klimatförändringen. Materialet kan användas inom undervisning. Portalen förverkligas på finska, svenska och engelska.

Portalens uppläggning

Portalen består av ett antal web-redskap för att belysa klimatförändringen från olika synvinklar:

  • Klimatförklaringar - en e-undervisningskomponent för att förklara bakgrund och mekanismer för förändringen,

  • Kartor, grafer och data för att illustrera nuvarande och framtida klimat och inverkan av klimatförändringen i Finland,

  • För kommunerna och kommuninvånarna - web-redskap för lokal planering och beslutsfattande om åtgärder för att anpassa sig till och lindra klimatförändringen

En portal för all klimatförändringsinformation

Information produceras av många olika aktörer. Uppgiften att kombinera data kan vara svår. Portalen sammanställer den splittrade informationen så att den är enhetlig och jämförbar. Nya synpunkter, ideer och redskap för portalen är välkomna. Vi hoppas få också andra grupper och forsknings institutioner intresserade.
 

Mera information:
Juha A. Karhu
forskare
e-post: JuhaA.Karhu@fmi.fi
gsm: +358 50 359 2183

21.12.2018