Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Väderprognos

är en uppskattning av atmosfärens kommande tillstånd under olika långa tidsintervall. I prognosen finns bl.a. uppgifter om temperatur, vind, lufttryck, fuktighet, sannolikheten för regn för olika områden. Det vanligaste prognosintervallet är 12-48 timmar. De längsta tillförlitliga prognoserna är 5-10 dagar. Prognosen grundar sig vanligtvis på en datormodell som behärskar atmosfärens rörelser och som räknar ut väderfaktorerna för prognosintervallet utgående från de senaste observationerna. En meteorolog bearbetar datorprognosen för allmänheten. - Weather Forecast