Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Urban värmeö

är en snabbare uppvärmning av klimatet som sker i stadsområden än i omkringliggande regioner. Fenomenet beror på att meteorologiska observationer görs i stadsområden där temperaturen enligt observationer kan vara flera grader högre är på den närliggande landsbygden. Felet som beror på fenomenet urban värmeö är ändå inte betydande för den globala uppvärmning som förorsakas av växthusgaserna. Forskarna uppskattar att dess andel av den globala temperaturökningen är ungefär 0,06 °C under den hundraåriga perioden 1900-2000, det vill säga mindre än en tiondel av den totala observerade temperaturökningen. - Urban heat island