Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Uppvärmningsbehovstal

är en summa till vilken man varje dag lägger till skillnaden mellan den antagna rumstemperaturen (+17 °C) och utomhustemperaturens dygnsmedeltal om medeltemperaturen är under 12°C på hösten och under 10°C på våren. Summan ger en bild av hur mycket man har varit tvungen att värma upp byggnaderna. Uppvärmningsbehovstalets definition varierar från land till land. - Heating degree-day