Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

UFO

är förkortning av orden Unidentified Flying Object, det vill säga ett oidentifierbart flygande objekt som varken observatörer eller yrkesmän har kunnat ge en naturlig förklaring till. Den största delen av dessa observationer är flygplan, satelliter, fåglar eller andra flygande objekt, ljusfenomen i atmosfären eller astronomiska fenomen. Observationerna har ofta gjorts under förhållanden som skiljer sig från det normala. Fenomenen blir ofta oidentifierade på grund av bristfälliga (eller till och med snedvridna) observationer. - Unidentified Flying Object