Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Temperaturen

är proportionell till den mängd värmeenergi som finns i materian. I kall materia finns det mindre energi, i varm mera. I gas såsom i atmosfären anger temperaturen på en viss plats den genomsnittliga rörelseenergin hos gasmolekylerna. Ju större rörelseenergin är desto högre är temperaturen och tvärtom. Termometerns tal är alltså proportionellt till rörelseenergin hos de luftmolekyler som finns runt den. - Temperature