Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Svart kol

uppstår vid otillräcklig förbränning av bränslen då en del av kolet i bränslet inte förbränns utan hamnar som utsläpp i omgivningen. Nedfall av svart kol på till exempel polarområdenas glaciärer har en uppvärmande effekt på klimatet. - Black carbon, soot