Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Supercell

är ett mycket kraftigt och långvarigt (timtal) åskmoln med ett uppströmnings- och ett fallvindsområde som förutom blixtar får till stånd våldsamma väderfenomen: hagel, tornador och fallvindar. Den uppkommer i en mycket ostadig situation där vindens riktning snabbt ändrar nerifrån uppåt. Vindens hastighet kan överstiga 30 m/s. - Supercell