Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Strålningsspridning

sker då molekylerna i atmosfären absorberar en ljuspartikel och sänder den omedelbart vidare men oftast i en riktning som avviker från den ursprungliga. Då strålningens våglängd blir kortare är strålningsspridningen kraftigare och sker då som mest i alla riktingar. Himlens blåa färg är strålningsspritt solljus. - Scatter