Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Strålningsdriv

Skillnaden mellan den solstrålning som sugs upp i klimatsystemet och den långvågiga strålning som avlägsnas från jorden ut i rymden kallas jordens strålningsdrivning. Balansen hos denna förändring är klimatförändringens strålningsdriv. Den kan förorsaka förändringar både i den kortvågiga och långvågiga strålningen. I det första fallet kan det vara fråga om variationer i den strålning som kommer från solen. Det andra fallet förorsakas till exempel av en förändring i växthusgasernas halter. Av alla växthusgaser förorsakar koldioxid ungefär 60 % strålningsdriv. Människans nettopåverkning på strålningsdrivet är ungefär 1,6 W/m² jämfört med situationen under den förindustriella tiden (före cirka 1750). - Radiative forcing