Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Sond

är en liten mätapparat som vanligtvis gör observationer om sin omgivning av sådana objekt som det inte är möjligt att utföra direkt mätning av på andra sätt. Inom rymdforskning kallar man den lilla apparaten som finns på en rymdsond för sond. Den mäter till exempel sammansättningen av en planets atmosfär. Inom meteorologiska mätningar använder man radiosonder för att mäta atmosfärens storheters vertikalfördelning. Den viktigaste tillverkaren av radiosonder är Vaisala Oyj. - Sonde