Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Solfläck

är en mörk fläck som syns på solens yta och har en diameter på över hundra kilometer. Solfläckarna är kraftiga centra i solens magnetfält där magnetflödets täthet är ungefär 10 000 gånger större än jordens magnetfält. Mängden fläckar varierar i cykler på ungefär 11 år. Då antalet fläckar är som störst är solen aktiv och den utstrålar mer än då antalet fläckar är lågt. Då ett maximum av fläckar uppnås ser man mer norrsken på jordklotet än annars och det förekommer störningar i jordklotets magnetfält, magnetiska stormar. Antalet solfläckar mäts med solfläckstalet. Senaste maximiåret för solfläckar var år 2000 och följande är 2012-2013. - Sunspots