Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Solens aktivitet

är variationen i solens strålningsaktivitet som starkast framträder i solstrålningens kortvågsområde och i mängden partiklar som solen sänder ut. Då solens aktivitet är maximal är rymdvädret i jordklotets närrymd växlande och det förekommer störningar. - Solar activity