Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Snöhagel

är en vit, genomskinlig bit på under 10 millimeter som till en del påminner om en diamants kristallspetsar och som snöar ur jämförelsevis låga skurmoln under höstar och vårar. Snöhagel är skörare än hagel. Tämligen ofta observeras snöhagel vid utbrott av kall luft under försommaren. Samtidigt med snöhagel kan det också snöa småhagel. - Graupel