Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Snö

bildas av små iskristaller som finns i molnen tillika med underkylda droppar då temperaturen är under 0 °C. Dropparna uppkommer då vattenånga kondenseras till fasta ämnespartiklar i luften. En del av de mikroskopiska dropparna fryser till is och fungerar sedan som sublimeringscentra. Då temperaturen endast är några grader under noll tenderar iskristallerna att fastna i varandra till snöflingor som väger en miljondels gram. De sexkantiga iskristallerna kristalliseras direkt ur vattenånga och täta isstrukturer ur vattendroppar. - Snow