Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Sjöbris

uppkommer på våren och sommaren då solen värmer upp jordytan vid kusten så att den blir varmare än havet. Om den allmänna luftströmmen inte är stark uppstår en lokal vind som på grund av temperaturskillnaden mellan land och hav blåser från havet mot land men i de högre luftskikten (500-2 000 meter) är riktningen motsatt. - Sea breeze