Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Sekulär ändring

innebär att det i jordens magnetfält långsamt från år till år sker en relativt jämn förändring vilket beror på de materiaströmningar som sker i jordklotets magnetfälts kärna (på ett djup av 2 900 kilometer). I sin helhet försvagas jordens magnetfält ungefär 0,1 % per år. I Finland förändras till exempel kompassnålens riktning på grund av den sekulära ändringen ungefär 0,1° österut per år. - Secular change