Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Satellit

är en himlakropp som roterar kring en annan himlakropp i solsystemet. Till exempel månen är jordens satellit men ordet används vanligtvis för att beskriva en konstgjord satellit byggd av människan som roterar kring jordklotet eller en annan planet. Satelliterna kallades förr konstgjorda månar. Man kan också kalla en satellit för rymdsond. Den första konstgjorda satelliten sändes ut i rymden för att rotera runt jorden år 1957.