Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

SYKE

Finlands miljöcentral SYKE är ett forsknings- och utvecklingscentrum inom miljöbranschen. Den undersöker och bedömer förändringar i miljöns tillstånd och åtgärder som påverkar dem samt förändringarnas ekonomiska och samhälleliga inverkan. SYKE grundades år 1995 och lyder under Miljöministeriet. Antalet arbetstagare är ungefär 600. - The Finnish Environment Institute