Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

SILMU

var ett finländskt forskningsprogram (1988-1995) om förändringar i atmosfären. Det finansierades i huvudsak av Finlands Akademi. Över 80 forskningsprojekt och 200 forskare från ungefär 20 forskningsinstitut och universitets enheter deltog. Målen för SILMU var bland annat att effektivera forskningen inom branschen i Finland, förbättra ömsesidiga kontakter mellan forskare och forskningsenheter, försäkra Finlands deltagande i internationella forskningsprogram och producera information om förändringarna i atmosfären för forskare och beslutsfattare. - SILMU - Finnish National Climate Change Research Programme