Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Ozon

är en treatomig syremolekyl (O3). Ozon uppstår dels i stratosfären på en höjd av 25-30 kilometer och dels nära jordytan som luftförorening. Ungefär 90 % av all ozon förekommer på 10-40 kilometers höjd, resten ungefär 10 % i troposfären under 10 kilometers höjd. Ozonet i stratosfären uppstår ur fotokemiska reaktioner som solens ultravioletta strålning sätter igång. Den största delen av solens ultravioletta strålning som är skadlig för det biologiska livet kommer inte geno ozonskiktet. Ozonet i den lägre atmosfären är ett miljögift som har sitt upphov i industriutsläpp. - Ozone