Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Kväveoxid

är en av flera kända kemiska föreningar av kväve och syre. Med tanke på klimatförändringen och luftkvaliteten är de mest betydande oxiderna dikväveoxid, alltså lustgas (N2O), samt kväveoxid (NO2). Den förstnämnda är en betydande växthusgas som främst uppstår inom processer i lant- och skogsbruket. Ungefär 6 % av växthusgasernas strålningsdriv kommer från lustgasen (går också under benämning kväveoxidul). Kväveoxid är ett miljögift i gasform som uppstår ur industrins utsläpp. Den spelar en central roll i bildningen av smoggfenomenet i städer. - Nitrogen oxide