Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Klimatskeptiker

är en person som är intresserad av klimatfrågor och framför motsatta åsikter gällande orsakerna till klimatförändringen i förhållande till de uppfattningar om klimatförändring som råder inom vetenskapssamfundet för klimatforskning. Skeptikerna vill särskilt se hela klimatförändringen som en naturlig variation i atmosfären och utan människans andel genom utsläpp av växthusgaser. För det mesta är en klimatskeptiker en lekman eller expert inom ett annat vetenskapsområde. Skeptiker får i huvudsak publicitet på diskussionsforum på Internet eller på dagstidningarnas läsarspalter - Climate sceptic