Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Klimatscenario

är en alternativ möjlig utvecklingsutsikt för det framtida klimatet. Det är ingen prognos och med det kan man inte exakt räkna ut hur klimatet kommer att förändras. Scenarierna baserar sig på de bästa värden som finns till hands om det framtida klimatet och innehåller alternativa antaganden om faktorer som påverkar miljön, människans verksamhet inberäknad. Klimatscenarier sätts upp av den internationella organisationen IPCC som undersöker förändringar i atmosfären. Enligt klimatscenariot kommer temperaturen i Finland att stiga med 1,5°C-4,5°C under tidsintervallet 1990-2100. Enligt scenariot stiger temperaturerna i Finland snabbare än på jordklotet i allmänhet. Under vintrarna är temperaturökningen större än under somrarna. Nederbördsmängden ökar under vintern men sommarregnen torde förbli som de nu är. - Climate Change Scenario