Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Klimatförändring

betyder en variation i förhållandena i atmosfären som sker naturligt under flera tidsintervall och på olika ställen av jordklotet. Som exempel kan nämnas de geologiska tidsperiodernas variationer mellan istider och varma perioder med ett tidsintervall på 10 000-100 000 år. Hit hör även oceanernas svängningar  El Niño och La Niña som sker med några års mellanrum och vilkas påverkningar når från Stilla Oceanen till dess omgivning och hela tropiken. Från mitten av 1800-talet har jordklotets temperatur stigit med 0,3-0,6 grader och under nästa århundrade uppskattar man att klimatet blir 1-3,5 grader varmare. Temperaturens förändring varierar märkbart mellan olika områden. Den kraftigaste temperaturökningen kommer troligen att ske nära polerna. Klimatförändringen härrör också från den av människans verksamhet förorsakade direkta eller indirekta förändringen i atmosfärens sammansättning och de fysikalisk-kemiska processerna som bland annat påverkar jordklotets temperatur- och nederbördsförhållanden. Den mest kända av dessa faktorer som förorsakas av människan är förstärkningen av växthuseffekten som i huvudsak förorsakas av användning av fossila bränslen, nedhuggning av regnskogar och de kemikalier som människan släpper ut i atmosfären. Till klimatförändringen som förorsakas av människan hör också ozonminskningen som påträffas i stratosfären över polarområdena och som påverkar klimatet i den övre atmosfären på en höjd av 15 kilometer och uppåt. - Climate change