Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Jordklotets struktur

kan indelas i atmosfären, hydrosfären och litosfären. Till hydrosfären hör världshaven, glaciärerna, sjöarna och floderna. Litosfären delas in i jordskorpan (0-50 kilometer), manteln (50-2 900 kilometer) och kärnan (2 900-6 300 kilometer). Kärnan indelas ännu i den yttre vätskekärnan och den fasta inre kärnan. Jordens magnetfält uppkommer av elektriska strömmar i den yttre kärnan på 2 900 kilometers djup från jordytan. - Earth's structure