Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Jordklotets magnetfält

uppstår i huvudsak av strömningarna i jordklotets flytande kärna som finns på ett djup av 2 900 kilometer. Magnetfältet påminner till sin form om fältet hos en föreställd stavmagnet (dipol) i jordens mittpunkt. Dipolens axel är vänd ungefär 11° i förhållande till jordklotets rotationsriktning. Lokala magnetfält bildas också av magnetiska materier i jordskorpan. - Earth's magnetic field