Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Jon

En jon uppstår då en atoms elektroner får så mycket tilläggsenergi av till exempel elektromagnetisk strålning att de sliter sig loss från atomens influensområde. Det uppstår fria elektroner och joner som är elektriskt (i detta fall) positivt laddade. Då elektronerna igen sammansluts med jonerna sker en rekombination. Den enklaste jonen är protonen som är en joniserad vätekärna. I atmosfären finns det mest joner i jonosfären på ungefär 60 kilometers höjd. - Ion