Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Belysning

anger ljusmängden från en ljuskälla. Måttenheten för den är lux (lx). En lux motsvarar en strålningseffekt på 0,00146 watt per kvadratmeter mätt på våglängdsområdet 55 nanometer. Några luxvärden: rakt solljus 100 000 lx, starkt dagsljus 10 000 lx, skymning 10 lx, fullmåne 0,1 lx, normal belysning inomhus 100 lx. - Amount of light