Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Beaufortskalan

är en skala för vindstyrka som utvecklades år 1805 av engelsmannen Beaufort och som ursprungligen hade 13 nivåer. Bedömningen av beauforttalet grundar sig på den påverkan vinden har på till exempel vågor. Lugnt motsvarar 0 beaufort och orkan 12 beaufort. - Beaufort scale