Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Barometer

mäter lufttrycket (även barograf). De äldsta instrumenten är kvicksilverbarometrar där man jämför atmosfärens vikt med en kvicksilverpelares vikt i sammanflytande kärl som är formade som bokstaven U. Med aneroidbarometer mäter man hur en plåtask krymper ihop och utvidgas av den omgivande luftens tryck. - Barometer