Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Atmosfären

är ett skikt av ämnen i gasform som omger solsystemets planeter och månar. Atmosfärernas sammansättning varierar mycket vad gäller densitet och slag av gas. Den största delen av solsystemets månar saknar helt atmosfär vilket också är fallet för planeten Merkurius. De stora planeternas (Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus) atmosfärer består i huvudsak av väte och helium. Mars och Venus atmosfärer består mest av koldioxid och jordklotets av kväve. Även Pluto och Saturnus måne Titan har en atmosfär som till största delen består av kväve. De vanligaste gaserna i jordens atmosfär är kväve (78 %), syre (21 %), argon (1 %), koldioxid (ungefär 0,04 %) och andra ädelgaser. Procentenheterna gäller torr luft nära jordytan. Trots sin blygsamma relativa andel är också vattenånga en viktig gas, särskilt i den lägre atmosfären. Man särskiljer utgående från temperaturen olika skikt i atmosfären nedifrån och uppåt: troposfären (ungefär 0-10 kilometer), stratosfären (ungefär 10-50 kilometer), mesosfären (ungefär 50-100 kilometer) och termosfären (ungefär 100-500 kilometer). Jordens atmosfär kan indelas i den neutrala atmosfären och jonosfären. I den neutrala atmosfären har luftens molekyler i huvudsak ingen elektrisk laddning. I jonosfären (ungefär 60 kilometer och uppåt) är en betydande del av gaserna i joniserat tillstånd där det finns fria elektroner. Joniseringen förorsakas av solens kortvågiga strålning. Skiktet där magnetiska och elektriska krafter reglerar de elektriskt laddade partiklarnas rörelser kallas magnetosfären (ungefär 10 000 kilometer och uppåt). - Atmosphere