Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Albedo

Med albedo avses strålningen som reflekteras från ett objekt i förhållande till (%) den strålning som når objektet. Ju vitare den reflekterande ytan är desto större är dess albedo. Ett svart objekt reflekterar inget av det ljus som träffar det, vilket betyder att dess albedo är noll. En planets albedo spelar en viktig roll för värmebalansen. Moln, is och ren snö reflekterar solens strålning mycket bra. Jordklotets albedo varierar mellan 33 och 36 %, dvs. ungefär en tredjedel av strålningen reflekteras omedelbart tillbaka ut i rymden och två tredjedelar absorberas i atmosfären, jorden och haven. Den absorberade energin strålar också tillbaka, men långsammare. - Albedo