Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Åska

Då åskmolnet blir tillräckligt elektriskt urladdas det i form av blixtar. Molnet har blivit ett åskmoln. Åskan kan som fenomen beskrivas som förekomst av blixtar. Åska antyder också på ljudet som blixtarna åstadkommer. Åska är också ett lokalt och en tidsmässigt begränsad företeelse som beskriver ett molns eller en enhetlig molnsamlings utveckling, blixtar och avtagande. - Thunder, thunderstorm