Vågobservationer

Välj observations-
station
Signifikant
våghöjd
Högsta enskilda
våg (beräknad)
Vågornas
ankomstriktning
Ytvattnets
temperatur
Senaste
observation
Bojens läge
1. Norra Östersjön0.5 m0.9 m89° (E)19.9 °C16.08 00:3059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken0.2 m0.4 m112° (E)18.7 °C16.08 00:3059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet0.3 m0.5 m20° (N)17.0 °C16.08 00:3061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken0.2 m0.4 m60° (NE)15.6 °C16.08 01:0064°41’ N 23°14’ E
5. Helsingfors Sveaborg0.1 m0.2 m161° (S)16.2 °C16.08 01:0060°07’ N 24°58’ E

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mera information: