Kontaktuppgifter

Kundtjänster

Expertjänster

PB 503
00101 Helsingfors

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors

Meteorolog 24/7
0600 1 0600 (priset 4,01 e/min + lsa)

 

Vesa Kurki
direktör, Kundtjänster,
GSM 050 583 9075

Lea Saukkonen
gruppchef
Tel. +358 29 539 3340

Auli Hurskainen
sekreterare
GSM 050 528 2561

Riitta Lampi
sekreterare, fakturering
GSM 050 521 9127

Janne Miettinen
kontaktchef
landtrafik och vägunderhåll
GSM 050 433 9197

Patrick Eriksson
produktchef, oceanografiska tjänster
GSM 050 535 0712

Sauli Majaniemi
kontaktchef, sjövädertjänster
GSM 050 911 0298

Heidi Rauhala
kontaktchef
vädertjänst för energiverk, byggverksamhet och fastighetsunderhåll
GSM 050 583 9021

Elina Poijärvi
kontaktchef, vädertjänst för media och press
GSM 050 594 2962

 

PB 503
00101 Helsinki

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors

Tel. 029 539 1000

E-post: expert.services@fmi.fi

Harri Pietarila
direktör, Expertjänster
Tel. 029 539 5432
GSM 050 337 8224

Jenni Latikka
gruppchef, luftkvalitet och energi
Tel. 029 539 4657
GSM 050 453 2163

Antti-Pekka Hyvärinen
gruppchef, internationella projekt
Tel. 029 539 5444
GSM 040 515 2004

 

 

 

6.10.2017