Produktionsprognos för vindkraft

Meteorologiska institutet levererar vind- och produktionsprognoser, som är skräddarsydda för aktuell ort.

Kolme tuulivoimalaa Porissa. Kuva: Bengt Tammelin
Photo: Bengt Tammelin
 

Signifikans av produktionsprognoser blir betydligt större när antal vindkraftverk ökar och vindparker utbreder sig. Andra energiproducenter måste förbereda sig för vindkrafts behov av justeringskraft. Beräknad vindkraftproduktion måste också anmälas åt elbörs.

Betjäningskoncept av produktionsprognoser utvecklas fortfarande att svara mot kundens förväntningar. Tjänsten kan påspädas med andra meteorologiska storheter utöver vind- och produktionsprognoser.

 

Kontaktuppgifter

tuulipalvelut@fmi.fi

Jenni Latikka

tel. +358 50 4532 163