Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Översvämningscentret förutspår och varnar för översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.


Foto: Timo Yrjänä

Översvämningscentrets tjänster

Översvämningar i sjöar och vattendrag

Varningar på finska (SYKE)
Vattenläge och prognoser på finska (SYKE)
Prognoser för enskilda vattendrag på finska (SYKE)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Störtregnsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)

Havsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)
Prognoser för havsvattenståndet (Meteorologiska institutet)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Dessutom förmedlar översvämningscentret aktuella lägesbilder över vattnen och översvämningar till myndigheterna.

Översvämningscentret i korthet

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken.

I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information om läget på sina egna webbtjänster www.ymparisto.fi och www.ilmatieteenlaitos.fi.
 

Mer information

Regnradar

Regn- och molnområden

Tjänstgörande meteorolog

(avgift 4,01 e/min + lna)

Meteorologer på Twitter

@meteorologit

Hydrologer på Twitter

@pinnanalta