Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Översvämningscentret förutspår och varnar för översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.


Foto: Timo Yrjänä

Översvämningscentrets tjänster

Översvämningar i sjöar och vattendrag

Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)(SYKE)
Vattenföringsprognoser och översvämningsvarningar på kartan (SYKE)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Störtregnsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)

Havsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)
Prognoser för havsvattenståndet (Meteorologiska institutet)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Dessutom förmedlar översvämningscentret aktuella lägesbilder över vattnen och översvämningar till myndigheterna.

Översvämningscentret i korthet

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken.

I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information om läget på sina egna webbtjänster www.ymparisto.fi och www.ilmatieteenlaitos.fi.
 

Handlingsinstruktioner

Vad skall jag göra före och vid en översvämning? (SYKE)
 

Handlingsinstruktioner vid störtfloder (Meteorologiska institutet)
 

I Finland har störtfloder förorsakat följande (Meteorologiska institutet)

Mer information

Regnradar

Regn- och molnområden

Tjänstgörande meteorolog

(avgift 4,01 e/min + lna)

Meteorologer på Twitter

@meteorologit

Hydrologer på Twitter

@pinnanalta