Observation

Väderobservationer utgör grunden i Meteorologiska institutets service- och forskningsverksamhet. Enheten för observationstjänster hör till verksamhetsområdet för Väder och säkerhet. Enheten hör dessutom till Jockis meteorologiska observatorium.

Enhetens uppgifter är att:

* sörja för att väderstationerna är funktionsdugliga och för personalens yrkesskicklighet

* utveckla nätet av väderstationer

* skaffa observationer och därtill hörande tjänster från utomstående sammarbetspartner

* ständigt utveckla systemen och procedurerna som hör ihop med observationerna, samt kalibreringsverksamheten

* utveckla och upprätthålla nätverket av väderradar

* montera, ta ibruk och underhålla mätinstrumenten

* ansvara för att mätdonen, insamlingen av information och datasystemen upprätthålls och utvecklas

* kontrollera kvaliteten på observationerna

* utveckla system för kvalitetskontroll och dokumentation

* upprätthålla mätstationer för luftkvalitet och radioaktivitet, ansvara för mätapparaturen, mätningarna och dataöverföringen samt leverera de granskade resultaten åt forskningen om luftkvalitet

* sammarbeta med forskningssektorn för att utveckla mätmetoderna och mätinstrumenten

* erbjuda experthjälp i såväl nationella som i internationella utvecklingsprojekt
 

Kontaktuppgifter

Meteorologiska institutet
Observationstjänster

Enhetschef: Juhana Hyrkkänen
Tel. 029 539 3495

Sekreterare: Milla Salminen
Tel. 029 539 5701

Besöksadress: Dynamicum,
Erik Palméns Plats 1
00560 HELSINGFORS

Postadress:
PB 503, 00101 HELSINGFORS

Tel. 029 539 1000

Fax  029 539 5703


Begär om väderobservationer och väderstatistik via vår Klimattjänst.